Back
Elders Quorum Brazil
Elders Quorum Brazil
Mo Ta'ita'i o le Ekalesia
> ... Local Church Leaders

E fai e le BYU-Pathway Worldwide le avanoa e te oo ai i tusipasi ma tikeri e iai ona faavae faaletalalelei o loo faatino atoa i upega o tafa'ilagi i se tau e gafatia i malo e 150+. I le taimi foi lea, e fesoasoani le BYU-Pathway i le tamaitiiti a'oga ia tumau pe toe foi i le ala o le feagaiga.

Faaaogaina o le BYU-Pathway i lau galuega tala'i

E fesoasoani le BYU-Pathway Worldwide i ta'ita'i ia oo atu i tagata o loo iai tauiviga faaleagaga ma/poo tauiviga faaletino. E faia e le BYU-Pathway galuega faaleauaunaga faaumiumi e ala i mafutaga ma a'oa'oga.

Tagata Lotu e le lelei ni galuega
E mafai ona fesoasoani le BYU-Pathway i tagata lotu ia maua tusipasi ma/poo tikeri ua sauni mo galuega e faamautu ai pe see i se galuega.

"Ua ou mauaina faamanuiaga mai tomai faatino na a'oa'oina e ala i le BYU-Pathway. Na matua mamafa le (afaina aafiaga) i o le faama'i oti o le COVID-19 i le kamupani na ou te faigaluega ai, ma sa faamalolo a'u atoa ai ma isi e toatele sa matou galulue. Sa amata ona toe su'e sa'u galuega. Sa faate'ia lava a'u ona o se tasi o lesona o la'u mataupu i lea taimi e ta'ua o le "Su'eina o se Galuega Sili Atu."... Na vave loa ona ou faaaogaina lea tomai na ou maua ma ua mafai ona maua ai se kamupani fou e sili atu ou te faigaluega." Yuki Omine, Japan
Tagata ma aiga e le tele se auai
E fesoasoani le BYU-Pathway i tagata e le o auai masani i le lotu ia toe fesoota'i ma le talalelei.

"O a'u o se tagata lotu sa le masani e auai i mea fai a le lotu ae ina ua faato'a faalogo i le BYU-Pathway Worldwide. O le taimi muamua lava na ou faalogo i le BYU-Pathway Worldwide o se taimi na ou le malosi ai i le talalelei. O le ala lea a le Atua na maua ai a'u, Lana mamoe na leiloa. Na faatulaga lo'u olaga e le BYU-Pathway. Tele mea na ou a'oa'oina mai vasega o le inisituti ua ou toe fo'i ai i le lotu." Lavinia Tafuna | Tonga
Talavou Matutua
O mataupu faavae-i-le-talalelei ma aiaiga faaleinisituti a le BYU-Pathway e ono fai ma puna'oa o le malosi ma le faasinoga faasinomaga.

"Ou te le'i vaai lava i se mea ua faapea le malosi e aumai ai ia faagaoioi talavou matutua ua aga'i ese atu toe faafoia le malolosi o autalavou matutua ua vaivai atu." Standford Demas, Former Stake Presidennt | United States
Misionare toe taliu i aiga
E silia le 95% o misionare ua-toe-taliu-mai o loo auai i le BYU-Pathway ma o loo tumau pea i le auai i faatinoga a ua tolu tausaga talu ona toe taliu i le aiga.
Tagata Fou Liliu Mai
O tagata lotu faato'a papatisoina e maua avanoa e alualu ai i luma ma atina'e mafutaga lelei, e faasilia ai le avanoa e atili ona tumau ai.
Uo a le Ekalesia
E toatele tagata ta'itoatasi e le o ni tagata o le Ekalesia ua maua se ta'utinoga e ala i mataupu a le BYU-Pathway ma i'u ina auai i le Ekalesia.
Tagata tautala Igilisi e le o ni tagatanuu
E faia e le BYU-Pathway meafaigaluega e faalelei ai le Igilisi ma fesoota'iga faaporofesa.
Tagata e le mafai ona malaga i le lotoā
E mafai ona avea le BYU-Pathway ma puna'oa maoa'e mo i latou e le mafai ona oo i se lotoa.

"Na ou amata i le BYU-Pathway ia Ianuari ina ua tatala la'u faaipoipoga. Sa mafai ona ou faigaluega i le taimi atoa i se fale'aiga, a'oa'o la'u fanau i totonu o le aiga, ma lelei ona fai o a'u vasega. O la'u vaega o le BYU-Pathway, ma a'u vasega ofoofogia, sa fesoasoani ia te a'u ia ou manumalo i tofotofoga i lo'u olaga a'o o'u tau faamasani i lo'u olaga fou na'o a'u." Dawson Turner | United States

E te manao i le AUALA a le BYU e aapa atu ai i lau uo?

Auina atu se tagata e faasino mai

Family laughing playing a game
Faafailele le Ola-Tutoatasi
E faaopoopo i le faamalosia o le Ekalesia, e fesoasoani le BYU-Pathway i tagata a'oga ia faaleleia a latou galuega ma atiina'e galuega i totonu o lo latou komiuniti atunuu.

E atiina'e tikeri o tagata a'oga i le filifili o tusipasi e tolu e faaputu mo se tikeri BA. E mafai ona faamae'aina tusipasi i se tausaga e tasi pe itiiti ifo ma a'oa'o tomai e mafai ona ofo atu i galuega e vave ai ona maua galuega.

TAUNUUGA AUTU O LE BYU-PATHWAY

0
o tagata a'oga e faatupuina lo latou faatuatua ma molimau ia Iesu Keriso.
0
o tagata saili tusipasi e faaauau a'oga poo galuega.
ab9452bf4d3700cda00ffc1967f6b834a84c7a29.jpeg
Faaitiitia o le tau
Ua tele se faapa'ū ifo o pili pe a fuafua i isi a'oga, e faafetaia ai le tele o le fesoasoani na aumai e le Ekalesia o Iesu Keriso le Au Paia o Aso e Gata Ai.

O Sikolasipi
x
E a'oa'o mataupu uma i le Igilisi. O le sootaga lenei e te oo ai i le itulau Igilisi o le uepesite a le BYU-Pathway Worldwide
e maua fo'i mo misionare se faato'a taliu mai sa galulue i le taimi atoa, ma o loo atiina'e nei nisi sikolasipi mo tagata a'oga e iai maa'oga tau tupe.

FAAFOFOGA I UPU NAI MOLIMAU MAI A TAMAITI A'OGA E UIGA I LE BYU-PATHWAY

What is BYU-Pathway Worldwide?

Ward Council - Need help getting started
Fia maua se fesoasoani e tau amata?
E ono valaauina e peresitene o siteiki se tagata faapitoa o le siteiki e tofi i le BYU-Pathway Worldwide e fesoasoani i mana'oga tau a'oga i lea itulagi. E ono aapa atu foi i se Pule o le Uelefea ma le Self-Reliance Olatutoatasi faalotoifale ua a'oa'oina e avatu faamatalaga e uiga i le BYU-Pathway.

E tatau ona oo tamaiti a'oga i le fua aupito maulalo o le Igilisi. E maua le EnglishConnect mo nisi e mana'omia se isi fesoasoani e a'o le Igilisi.

Mo nisi faamatalaga, e aofia ai aiaiga o le agavaa: