Back
Elders Quorum Brazil
Elders Quorum Brazil
Kiriku juhtidele
> ... Local Church Leaders

BYU-Pathway Worldwide pakub 150+ riigis juurdepääsu taskukohase hinnaga, evangeeliumipõhistele tunnistustele ja kraadidele internetis. Samal ajal aitab BYU-Pathway õpilastel lepinguteel püsida või selle juurde naasta.

BYU-Pathway kasutamine teie teenimistöös

BYU-Pathway Worldwide aitab juhtidel jõuda nendeni, kes kogevad usulisi ja/või ajalike katsumusi. BYU-Pathway pakub pikaajalist teenimisvõimalust osaluse ja hariduse kaudu.

Madalapalgalised kiriku liikmed
BYU-Pathway võib aidata liikmetel saada kutsetunnistusi ja/või kraade karjääri alustamiseks või muutmiseks.

„Olen saanud õnnistusi BYU-Pathway kaudu omandatud praktilistest oskustest. COVID-19 pandeemia mõjus ettevõttele, kus ma töötasin, rängasti ja mind koondati koos paljude kaastöötajatega. Hakkasin uut tööd otsima. Minu suureks üllatuseks, kandis üks minu toona toimunud kursustest nime „Parema töö leidmine”. Rakendasin kohe õpitud oskusi ja leidsin suurepärase uue ettevõtte, kus töötada.” Yuki Omine | Jaapan
Vähem aktiivsed isikud ja pered
BYU-Pathway aitab vähem aktiivsetel liikmetel leida uuesti ühendus evangeeliumiga ja leida oma piirkonnas sõpru, pakkudes vaimseid kasvuvõimalusi ja osadust.

„Ma ei olnud aktiivne liige, kui esimest korda BYU-Pathway Worldwide'ist kuulsin. See oli Jumala viis leida mind, tema kadunud lammast. BYU-Pathway muutis mu elu. Ma õppisin oma instituudi tundidest nii palju, et läksin tagasi kirikusse. ” Lavinia Taguna | Tonga
Noored täiskasvanud
BYU-Pathway evangeeliumikesksed kursused ja instituudi nõuded võivad olla jõu ja suuna allikaks.

„Ma pole kunagi näinud midagi nii võimsat, mis toob eksinud noori täiskasvanuid Kirikusse tagasi.” Stanford Demars, endine vaia president | Ameerika Ühendriigid
Tagasipöördunud misjonärid
BYU-Pathway võib aidata naasnud misjonäridel jätkuvalt evangeeliumis osaleda, saades samal ajal hariduse ning liikudes perekonna ja karjääri suunas.

Enam kui 95% naasnud misjonäridest, kes osalesid BYU-Pathways, on endiselt aktiivsed kolm aastat pärast koju naasmist.”
Hiljutised uskupöördunud
äsja ristitud liikmetel on võimalus areneda ja osadust leida, mistõttu on tõenäolisem, et nad jäävad aktiivseks.
Kiriku sõbrad
Paljud inimesed, kes ei ole Kiriku liikmed, saavad tunnistuse BYU-Pathway kursuste kaudu ja ühinevad lõpuks Kirikuga.
Inimesed, kelle emakeel ei ole inglise keel
BYU-Pathway pakub vahendeid inglise keele oskuse ja professionaalse suhtluse parandamiseks.
Inimesed, kes ei saa ülikooli reisida
BYU-Pathway võib olla suurepärane ressurss neile, kes soovivad alustada või lõpetada kraadiõpet, kuid ei saa osaleda Kiriku ülikoolis kauguse, töö, perekondlike kohustuste või kulu tõttu.

„Alustasin BYU-Pathwayga jaanuaris pärast abielulahutust. Töötasin täiskohaga ettekandjana, õpetasin kodus lapsi ja saavutasin oma tundides häid tulemusi. Minu BYU-Pathway rühm ja hämmastavad klassid aitasid mul saada üle oma elu kõige raskemast katsumusest, kui kohanesin iseseisvalt oma uue eluga.” Dawson Turner

Kas soovite, et BYU-Pathway pöörduks teie sõbra poole?

Esildise esitamine

Family laughing playing a game
Enesega toimetuleku edendamine
Lisaks Kiriku tugevdamisele aitab BYU-Pathway õpilastel parandada oma tööhõivet ja luua karjääri oma kohalikes kogukondades.

Õpilased valivad kolm tunnistust, mis on annavad kokku bakalaureusekraadi. Tunnistuse võib saada ühe aasta jooksul või kiiremini ja need õpetavad turustatavaid tööoskusi, mis võivad kaasa tuua kohese tööhõive paranemise.

BYU-PATHWAY PÕHITULEMUSED

0
õpilastest suurendas oma usku ja tunnistust Jeesusest Kristusest.
0
tunnistuse saajatest jätkab haridusteed või sai parema töökoha.
Three Students Looking at a Computer
Madalam hind
Õppemaksu hinnad on teiste koolidega võrreldes oluliselt madalamad, suuresti tänu Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku toetusele.

Stipendiumid
x
Kõiki kursusi pakutakse inglise keeles. See link viib teid ingliskeelsele veebilehele BYU-Pathway Worldwide.
on saadaval ka hiljuti naasnud põhimisjonäridele ning väljatöötamisel on täiendavad stipendiumid rahaliste vajadustega üliõpilastele.

KUULAKE, MIDA ÕPILASED RÄÄGIVAD BYU-PATHWAY KOHTA

What is BYU-Pathway Worldwide?

Ward Council - Need help getting started
Kas vajate alustamisel abi?
Vaiajuhatajad võivad kutsuda vaia spetsialisti, kes on määratud koordineerima BYU-Pathway Worldwide'i (Handbook 22.9.4), et aidata kaasa nende piirkonna haridusvajadustele. Samuti võivad nad pöörduda kohaliku sotsiaalabi ja enesega toimetuleku juhi poole, kes on saanud koolituse BYU-Pathway kohta teabe jagamiseks.

BYU-Pathwayga tegelema määratud vaia sotsiaalabi ja enesega toimetuleku spetsialist
Uute õpilaste tuvastamine ja BYU-Pathways osalema kutsumine on teie rolli oluline osa. BYU-Pathway on tõestatud viis, mis tugevdab usku Jeesusesse Kristusesse ja osalust Tema kirikus.

Lisateave selle olulise töö tegemise kohta.
x
  • Tehke koostööd regiooni sotsiaalabi ja enesega toimetuleku teenuste juhiga
  • Korraldage, edendage ja osalege haridust puudutavatel pühalikel koosolekutel
  • Leidke tulevasi õpilasi

    Õpilastel peab olema minimaalne inglise keele oskus. EnglishConnect on saadaval neile, kes vajavad inglise keele õppimiseks täiendavat abi.

    Lisateabe saamiseks, sealhulgas vastuvõtunõuete kohta,