Back
Elders Quorum Brazil
Elders Quorum Brazil
Baznīcas vadītājiem
> ... Local Church Leaders

Pasaules mēroga programma BYU-Pathway ļauj iegūt evaņģēlijā balstītu, 100% tiešsaistē noturētu kursu sertifikātus un akadēmiskos grādus par pieejamu samaksu vairāk nekā 150 valstīs. Tajā pašā laikā BYU-Pathway palīdz studentiem noturēties vai atgriezties uz evaņģēlija takas.

Programmas BYU-Pathway izmantošana jūsu kalpošanā

Caur pasaules mēroga programmu BYU-Pathway vadītāji var palīdzēt tiem, kam ir garīga un/vai laicīga rakstura grūtības. BYU-Pathway nodrošina ilgtermiņa kalpošanas iespējas caur sadraudzības veidošanu un izglītības iegūšanu.

Nepietiekami nodarbinātie Baznīcas locekļi
BYU-Pathway var palīdzēt Baznīcas locekļiem iegūt darba atrašanai nepieciešamo kursu sertifikātus un/vai akadēmisko grādu savas karjeras uzsākšanai vai sekmēšanai.

„Es esmu iemantojis svētības, pateicoties praktiskajām iemaņām, ko esmu apguvis caur BYU‑Pathway. Covid-19 pandēmija atstāja graujošu iespaidu uz uzņēmumu, kurā es strādāju, un es, līdz ar daudziem citiem kolēģiem, tiku atlaists no darba. Es uzsāku jauna darba meklējumus. Man par lielu pārsteigumu, viens no mana kursa mācību priekšmetiem tobrīd bija „Labāka darba atrašana”… Es nekavējoties piemēroju apgūtās iemaņas un atradu lielisku, jaunu uzņēmumu, kurā strādāt.” Juki Omine no Japānas
Mazaktīvie indivīdi un ģimenes
BYU-Pathway palīdz mazaktīvajiem Baznīcas locekļiem atgriezties pie evaņģēlija un iegūt jaunus draugus savā reģionā, paverot tiem garīgās izaugsmes un sadraudzības iespējas.

„Kad es pirmoreiz izlasīju par pasaules mēroga programmu BYU-Pathway, es nebiju aktīva Baznīcas locekle. Tas bija Dieva paņēmiens, kā atrast mani — Savu pazudušo avi. BYU-Pathway mainīja manu dzīvi. Savās institūta nodarbībās es apguvu tik daudz, ka atgriezos Baznīcā.” Lavinija Taguna no Tongas
Pieaugušie jaunieši
BYU-Pathway evaņģēlijā balstīto kursu un institūta prasības var kļūt par spēka un norādījumu avotu.

„Es nekad neesmu pieredzējis kaut ko tādu, kas vēl spēkpilnāk pievērstu aktivitātei pieaugušos jauniešus, kuri ir noklīduši.” Stenfords Demarss — bijušais staba prezidents no ASV
Bijušie misionāri
BYU-Pathway var palīdzēt bijušajiem misionāriem turpināt evaņģēlijā balstītu dzīvi, iegūstot izglītību ceļā uz savas ģimenes dibināšanu un karjeras veidošanu.

Vairāk nekā 95% bijušo misionāru, kuri studē programmā BYU-Pathway trīs gadu laikā pēc atgriešanās mājās vēl joprojām ir aktīvi Baznīcā.
Jaunpievērstie
jaunkristītajiem Baznīcas locekļiem tiek dota iespēja pilnveidoties un veidot sadraudzību, kas palielina iespējamību, ka viņi turpinās būt aktīvi Baznīcā.
Baznīcas draugi
daudzi no tiem, kuri nav Baznīcas locekļi, piedaloties BYU-Pathway kursos, iegūst liecību un pēc kāda laika pievienojas Baznīcai.
Cittautieši, kuri runā angļu valodā
BYU-Pathway kalpo par palīglīdzekli angļu valodas un profesionālās saskarsmes prasmju pilnveidošanai.
Tie, kuri nevar mācīties klātienē studentu pilsētiņā
BYU-Pathway var kļūt par izcilu iespēju tiem, kuri vēlas uzsākt studijas vai iegūt akadēmisko grādu, taču nevar mācīties klātienē Baznīcas universitātes studentu pilsētiņā lielā attāluma, darba apstākļu, ģimenes pienākumu vai studiju izmaksu dēļ.

„Es uzsāku studijas BYU-Pathway nākamajā janvārī pēc savas šķiršanās. Man izdevās apvienot darbu par pilnlaika viesmīli un savu bērnu mājskološanu ar sekmīgām mācībām. Mana BYU-Pathway grupa un brīnišķīgās nodarbības palīdzēja man pārvarēt daļu no dzīves grūtākajiem pārbaudījumiem, kamēr es piemērojos savai jaunajai dzīvei pašas spēkiem.” Dosone Tērnere

Vai vēlaties BYU-Pathway sazināties ar savu draugu?

Iesniegt nosūtījumu

Family laughing playing a game
Pašpaļāvības veicināšana
Līdztekus Baznīcas stiprināšanai, BYU-Pathway palīdz studentiem iegūt labāku darbu un veidot karjeru savā dzīvesvietā.

Studenti iegūst akadēmisko grādu, izvēloties trīs studiju kursus, kuru sertifikāti ietilpst attiecīgajā bakalaura programmā. Viena sertifikāta iegūšana prasa ne vairāk par gadu, un mācību laikā tiek apgūtas darba tirgū pieprasītas prasmes, kas var palīdzēt nekavējoties atrast labāku darbu.

GALVENIE IEGUVUMI NO STUDIJĀM BYU-PATHWAY

0
studentu ir stiprinājuši savu ticību un liecību par Jēzu Kristu.
0
no kursu sertifikātu saņēmējiem turpina izglītošanos vai atrod labāku darbu.
Three Students Looking at a Computer
Zemāka studiju maksa
Salīdzinājumā ar citām skolām, studiju maksa ir ievērojami zemāka, lielākoties pateicoties Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas finansiālajam atbalstam.

Tiem, kuri ir nesen atgriezušies no pilnlaika misijas, ir pieejamas stipendijas
x
Visi mācību kursi tiek pasniegti angļu valodā. Šī saite aizvedīs jūs uz pasaules mēroga BYU-Pathway mājas lapu angļu valodā.
, un tiek plānota arī papildu stipendiju piešķiršana studentiem, kam ir finansiālas grūtības.

UZKLAUSIET, KO PAR BYU-PATHWAY STĀSTA STUDĒJOŠIE

What is BYU-Pathway Worldwide?

Ward Council - Need help getting started
Nepieciešama palīdzība darba sākšanai?
Stabu prezidenti var aicināt staba speciālistu darbam ar pasaules mēroga programmu BYU-Pathway (Handbook 22.9.4), norīkojot to palīdzēt apmierināt attiecīgā reģiona Baznīcas locekļu vajadzību pēc izglītošanās. Viņi var sazināties arī ar vietējo Labklājības un pašpaļāvības programmas menedžeri, kas ir apmācīts sniegt informāciju par BYU-Pathway.

Staba labklājības un pašpaļāvības speciālisti, kuri ir norīkoti strādāt ar BYU-Pathway
Jaunu studentu apzināšana un aicināšana uz studijām BYU-Pathway ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem jūsu kalpošanā. Programma BYU-Pathway ir pārbaudīta metode, kā stiprināt cilvēku ticību Jēzum Kristum un aktīvu dalību Viņa Baznīcas dzīvē.

Iegūstiet vairāk informācijas par to, kā veikt šo svarīgo darbu.
x
  • Iepazīstiet pasaules mēroga programmas BYU-Pathway piedāvājumu
  • Sadarbojieties ar reģionālo Labklājības un pašpaļāvības programmas menedžeri
  • Organizējiet, sekmējiet dalību un piedalieties izglītojošu svētbrīžu noturēšanā
  • Meklējiet topošos studentus

Studentiem ir nepieciešams minimālais angļu valodas prasmju līmenis. Tiem, kam ir vajadzīga papildu palīdzība angļu valodas apguvē, ir pieejama programma EnglishConnect.

Lai iegūtu vairāk informācijas, tostarp informāciju par uzņemšanas prasībām.