Back
Elders Quorum Brazil
Elders Quorum Brazil
За ръководители на Църквата
> ... Local Church Leaders (Bulgarian)

Програмата BYU-Pathway Worldwide осигурява достъп до базирани на Евангелието сертификати и академични степени, изцяло онлайн и на достъпни цени в над 150 страни. В същото време, програмата BYU-Pathway помага на студентите да останат или да се завърнат на заветната пътека.

Използване на програмата BYU-Pathway във вашето служение

BYU-Pathway worldwide помага на ръководителите да достигат до хора, които изпитват духовни и/или материални трудности. Програмата BYU-Pathway предоставя дългосрочно служение чрез приобщаване и образование.

Членове на Църквата с ниска степен на професионална реализация
Програмата BYU-Pathway може да помага на членовете да получават сертификати и/или академични степени, за да започнат професионалната си кариера или да я пренасочат.

„Чрез практическите умения, които придобих в програмата BYU‑Pathway, получих благословии. Пандемията COVID-19 нанесе големи загуби на компанията, за която работех, и бях съкратена заедно с много мои колеги. Започнах да си търся нова работа. За моя изненада, един от уроците на програмата по това време бе озаглавен „Намиране на по-добра работа“. ... Веднага приложих придобитите си умения и успях да получа работа в страхотна нова компания“. Юки Омине | Япония
Слабо активни членове и семейства
Програмата BYU-Pathway помага на слабо активни членове отново да се обърнат в Евангелието и да намират приятели в своята област, осигурявайки им възможности за духовен растеж и приобщаване.

„Когато за пръв път чух за програмата BYU-Pathway Worldwide, не бях активна в Църквата. По този начин Бог ме намери, Неговата изгубена овца. Програмата BYU-Pathway оформи живота ми. Научих толкова много по време на уроците в Института, че се върнах в Църквата“. Лавиниа Тагуна | Тонга
Пълнолетни младежи
Съсредоточените върху Евангелието курсове на програмата BYU-Pathway и изискванията за Института могат да бъдат източник на сила и напътствия.

„Никога не съм преживявал нещо по-вълнуващо от това да връщам към активност пълнолетни младежи, които са се отдалечили от Евангелието“. Станфорд Демарс, бивш президент на кол | САЩ
Завърнали се мисионери
Завърнали се мисионери – Програмата BYU-Pathway може да помага на завърнали се мисионери да продължат да бъдат активни в Евангелието, като получат образование и се подготвят за семейство и кариера.

Над 95% от завърналите се мисионери, които участват в програмата BYU-Pathway, три години след завръщането си у дома са все още активни членове.
Наскоро обърнати във вярата
Новопокръстените членове имат възможност да се развиват и приобщават, което е предпоставка да останат активни.
Приятели на Църквата
Мнозина нечленове на Църквата придобиват свидетелство чрез курсовете на програмата BYU-Pathway и след време се присъединяват към Църквата.
Англоговорящи, чийто роден език не е английският
Програмата BYU-Pathway предоставя инструменти за подобряване на уменията по английски език и професионална комуникация.
Хора, които не могат да пътуват до кампуса
Програмата BYU-Pathway е отличен ресурс за хора, които искат да започнат или да завършат обучение за получаване на степен, но не могат да посещават университетския кампус на Църквата, поради отдалеченост, работа, семейни отговорности или разходи.

„Започнах програмата BYU-Pathway през януари, след моя развод. Успявах да работя на пълен работен ден като сервитьорка, да обучавам децата си у дома и да се справям добре по време на уроците. Хората от моята група в програмата BYU-Pathway и невероятните уроци ми помогнаха да преодолея някои от най-трудните си изпитания, докато се адаптирах към новия си самостоятелен начин на живот“. Доусън Търнър | САЩ

Искате ли BYU-Pathway да се свърже с приятеля си?

Подаване на сезиране

Family laughing playing a game
Насърчаване на разчитането на собствените сили
В допълнение към укрепването на Църквата, програмата BYU-Pathway помага на студентите да увеличават своята заетост и да градят кариера в своите местни общности.

Студентите придобиват степен, като избират три сертификата, които се натрупват в бакалавърска степен. Обучението за получаване на удостоверения може да бъде завършено за една година или по-малко и в него се изучават търсени от работодателите умения, които водят до незабавно кариерно развитие.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОГРАМАТА BYU-PATHWAY

0
от учениците увеличават своята вяра и свидетелство за Исус Христос.
0
от получаващите сертификати продължават образованието си или развиват своята кариера.
Three Students Looking at a Computer
Ниски цени
Цените за обучение са значително по-ниски в сравнение с други училища, до голяма степен благодарение на подкрепата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Също така се предоставят типендииза наскоро завърнали се пълновременни мисионери и се разработват допълнителни стипендии за студенти , които се нуждаят от финансова помощ.

ЧУЙТЕ КАКВО КАЗВАТ СТУДЕНТИ ЗА ПРОГРАМАТА BYU-PATHWAY

What is BYU-Pathway Worldwide?

Ward Council - Need help getting started
Нужна ли ви е помощ, за да започнете?
Президентите на кол могат да призовават колов специалист към програмата BYU-Pathway Worldwide (Общ наръчник 22.9.4), за да им помага за посрещане на образователните нужди в тяхната област. Те също могат да се обръщат към местен мениджър по благосъстоянието и разчитането на собствени сили, който е обучен да предоставя информация за програмата BYU-Pathway.

Специалист по благосъстоянието и разчитането на собствените сили към програмата BYU-Pathway
Откриване и канене на потенциални студенти, които да участват в програмата BYU-Pathway е съществена част от вашата роля. Програмата BYU-Pathway е изпитан метод за укрепване на вярата в Исус Христос и участие в Неговата Църква.

Научете повече за начина, по който можете да вършите тази важна работа.
x
  • Запознайте се с предложеният на програмата BYU-Pathway Worldwide
  • Използвайте одобрените BYU-Pathway ресурси
  • Работете съвместно с регионалния мениджър по благосъстоянието и разчитането на собствените сили
  • Организирайте, насърчавайте и участвайте в образователни духовни послания
  • Намирайте потенциални студенти
Всички курсове се предлагат на английски език. Тази връзка ще ви отведе до уеб страница на английски език на уебсайта на програмата BYU-Pathway Worldwide.

    Студентите трябва да имат минимално ниво на владеене на английски език. Курсът EnglishConnect е на разположение за хората, които се нуждаят от допълнителна помощ да научат английски език.

    За повече информация, включително изискванията за прием, посетете нашата страница